Consultaties diëtiste Ellen Vandamme

De consultaties zijn steeds op afspraak. Je maakt best telefonisch een afspraak op het nummer 0495/129189.

Consultatiemomenten

  09u00 - 12u00 13u00 - 16u00 16u00 - 18u00 18u00 - 20u30
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Kostprijs?

Consultatie 1

± 60 minuten

 • 60 euro
 • Dossieropmaak
 • Evaluatie huidige voedingsgewoonten
 • Uitgebreide voedingsanamnese
 • Metingen: lengte, gewicht en buikomtrek
 • In kaart brengen gezondheidsrisico's
 • Opstellen individueel voedingsplan en doelstellingen lange termijn
 • Uitleg productinformatie a.d.h.v. een handige gids: "Gezond naar de winkel"
 • Uitleg bijhouden eetdagboek
 • Kort bewegingsadvies

Consultatie 2 & 3

± 35 minuten

 • 30 euro
 • Evaluatie eetdagboek
 • Evaluatie voedingsplan
 • Metingen: lengte, gewicht en buikomtrek
 • Bespreken gewichtsevolutie
 • Bijsturen voedingsplan en bepalen van doelstellingen op korte termijn
 • Tips maaltijd organisatie
 • Opmaken bewegingsplan
 • Uitleg: wat is een gezond maaltijd a.d.h.v. een handige gids

Opvolg consult

± 20 à 30 minuten

 • 22.5 euro
 • Evaluatie eetdagboek
 • Evaluatie voedingsplan
 • Bespreking voedingsgewoonten van de voorbije periode
 • Metingen: lengte, gewicht en buikomtrek
 • Bespreken gewichtsevolutie
 • Feedback & tips
 • Opvolgen bewegingsplan

Opvolg consult (kort)

± 10 à 15 minuten

 • 17 euro
 • Metingen: lengte, gewicht en buikomtrek
 • Bespreken gewichtsevolutie
 • Ruimte voor vraagstelling

Terugbetaling door de mutualiteiten

Sinds januari 2007 komen alle ziekenfondsen tussen in de kosten voor het consulteren van een erkend diëtist. U kan de website van uw ziekenfonds raadplegen voor meer informatie.