Consultaties diëtiste Ellen Vandamme

De consultaties zijn steeds op afspraak. Je maakt best telefonisch een afspraak op het nummer 0495/129189.

Welke consultatiemomenten zijn mogelijk?

  09u00 - 12u00 13u00 - 16u00 16u00 - 18u00 18u00 - 20u30
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Naast de consultatie in mijn praktijk in Oostkamp ga ik vanaf november 2023 ook aan de slag als diëtiste en tabakoloog in groepspraktijk Tille in Varsenare.

Deel uitmaken van een multidisciplinair team zie ik als een enorme meerwaarde. Ik werk daar de even weken op dinsdag en donderdag. 

Hoeveel kost een consultatie bij jouw diëtiste?

Consultatie 1

± 60 minuten

 • 65 euro
 • Dossieropmaak
 • Evaluatie huidige voedingsgewoonten
 • Uitgebreide voedingsanamnese
 • Metingen: lengte, gewicht en buikomtrek
 • In kaart brengen gezondheidsrisico's
 • Opstellen individueel voedingsplan en doelstellingen lange termijn
 • Uitleg productinformatie a.d.h.v. een handige gids: "Gezond naar de winkel"
 • Uitleg bijhouden eetdagboek
 • Kort bewegingsadvies

Consultatie 2 tot 8

± 30 minuten

 • 30 euro
 • Evaluatie eetdagboek
 • Evaluatie voedingsplan
 • Metingen: lengte, gewicht en buikomtrek
 • Bespreken gewichtsevolutie
 • Bijsturen voedingsplan en bepalen van doelstellingen op korte termijn
 • Tips maaltijd organisatie
 • Opmaken bewegingsplan
 • Uitleg: wat is een gezond maaltijd a.d.h.v. een handige gids

Opvolg consult

± 20 minuten

 • 30 euro
 • Evaluatie eetdagboek
 • Evaluatie voedingsplan
 • Bespreking voedingsgewoonten van de voorbije periode
 • Metingen: lengte, gewicht en buikomtrek
 • Bespreken gewichtsevolutie
 • Feedback & tips
 • Opvolgen bewegingsplan

Is er een terugbetaling door de mutualiteiten voor consultaties bij uw diëtiste?

Sinds januari 2007 komen alle ziekenfondsen tussen in de kosten voor het consulteren van een erkend diëtist. U kan de website van uw ziekenfonds raadplegen voor meer informatie.

Is er terugbetaling voor begeleiding van kinderen en jongeren met overgewicht?

Per 1 april 2020 is de terugbetaling van de begeleiding van kinderen en jongeren (van 6 tot en met 17 jaar) met overgewicht door de diëtist een feit. De terugbetaling is er voor kinderen die voldoen aan een bepaalde BMI.

Wat houdt deze terugbetaling in?

 1. De huisarts of kinderarts schrijft een verwijsbrief voor begeleiding van het kind of de jongere (6-17 jaar) door een erkende diëtist (die geregistreerd is bij het RIZIV).
 2. Een kind of jongere met overgewicht of obesitas heeft recht op voedingsadvies en begeleiding door een erkende diëtist gedurende twee jaar. De begeleiding bestaat uit een intakegesprek van één uur gevolgd door vijf consultaties van 30 minuten in het eerste jaar en vier opvolgconsultaties van 30 minuten in het tweede jaar.

Wat in geval van annulatie?

Zoals jullie weten kunnen veel mensen mijn hulp goed gebruiken en organiseer ik mijn agenda het liefst optimaal. Vandaar mijn oproep om bij afwezigheid de afspraak minstens 48 uur op voorhand telefonisch of per e-mail te annuleren of te verplaatsen.

Zo kan ik iemand van mijn wachtlijst gelukkig maken en heb ik geen overbodige vrije momenten in mijn agenda.

Niet geannuleerde afspraken of laattijdige annulaties worden aangerekend.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking!